Vlaga u turskim saunama je viša nego u finskim, od 50-100%, a uobičajena temperatura je oko 40-60°C. Turske parne saune su pogodne za hidratizaciju kože i opuštanje mišića.